מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באנליזה לא-לינארית - 106337

106337 - נושאים נבחרים באנליזה לא-לינארית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית   (   מקצועות קדם
  104282 חשבון אינפי 3 ו -    
) 104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א' ו -    


במקצוע ינתנו נושאים שונים של אנליזה לא-לינארית.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:40:59