מקצוע מידע על מקצוע : גאומטריה אלגברית - 106330

106330 - גאומטריה אלגברית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104172 מבוא לחבורות   (   מקצועות קדם
) 104173 אלגברה ליניארית ב' ו -    


מרחב אפיני ופרויקטיבי, עקומות אלגבריות, נקודות סינגולריות, העתקים רציונליים, חיתוך ומשפט בזו, דיפרנציאלים ומשפט רימן רוך, יריעות אלגבריות, סכמות ואלומות.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:15:45