מקצוע מידע על מקצוע : גאומטריה אלגברית - 106330

106330 - גאומטריה אלגברית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104172 מבוא לחבורות   (   מקצועות קדם
) 104173 אלגברה ליניארית ב' ו -    


מרחב אפיני ופרויקטיבי, עקומות אלגבריות, נקודות סינגולריות, העתקים רציונליים, חיתוך ומשפט בזו, דיפרנציאלים ומשפט רימן רוך, יריעות אלגבריות, סכמות ואלומות.


נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:32:09