מקצוע מידע על מקצוע : תורת האפרוקסימציה - 106320

106320 - תורת האפרוקסימציה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  104165 פונקציות ממשיות       מקצועות קדם


קירוב בנורמה אוניפורמית. אופרטורים לינאריים חיוביים. פולינומים אלגבריים וטריגונומטריים הנותנים קירוב טוב ביותר. קשר בין תכונות של הפונקציות ומידת הקירוב באמצעות פולינומים. טורי פוריה כמכשיר קירוב.


נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:09:31