מקצוע מידע על מקצוע : חבורות לי - 106309

106309 - חבורות לי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104142 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים   (   מקצועות קדם
  104172 מבוא לחבורות ו -    
  104281 חשבון אינפיניטסימלי 2 ו -    
) 104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א' ו -    
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   ( או
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' ו -    
  104134 אלגברה מודרנית ח' ו -    
) 104142 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים ו -    


יריעות, גזירות שדות וקטורים, הגדרות ודוגמאות של חבורות לי וזרימה על שדות וקטוריים אינווריאנטיים, חבורות חד פרמטריות. בניית אלגברת לי יריעות גזירות ושדות וקטורים, הגדרות ודוגמאות של חבורות לי זרימה על יריעה המתאימה לחבורה נתונה. ההעתקה האקספוננציאלית, ההצגה הצמודה. מרחבים הומוגניים ומבנים גיאומטריים אינווריאנטיים, חבורות לי כחבורות החבורה היסודית של חבורת הכיסוי פשוטת הקשר. מידת האר.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004 springer bump lie group
1991 world scientific h. fegan introducton to compact lie groups

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:17:58