מקצוע מידע על מקצוע : חבורות אלגבריות לינאריות - 106308

106308 - חבורות אלגבריות לינאריות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104134 אלגברה מודרנית ח'       מקצועות קדם
  104158 מבוא לחבורות     או


מושגים בסיסיים. חבורות קלאסיות. פעולות של חבורות אלגבריות על יריעות. מרחבים הומוגניים ומנות. התאמה בין חבורות אלגבריות ואלגבריות לי. איברים פשוטים למחצה, מאיברים יוניפוטנטים ופרוק ז'ורדן. חבורות קומוטטיביות וחבורות לכסינות. חבורות נילפוטנטיות, יוניפוטטנטיות ופתירות. תתי חבורות בורל ותתי חבורות פרבוליות. יריעות דגל.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1975 springer j. humphreys linear algebraic groupsebras
1991 springer a. borel linear algebraic groups

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:14:36