מקצוע מידע על מקצוע : אלגבראות לי - 106306 (Current)

106306 - אלגבראות לי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104172 מבוא לחבורות   (   מקצועות קדם
  104173 אלגברה ליניארית ב' ו -    
) 104279 מבוא לחוגים ושדות ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב   ( או
  104134 אלגברה מודרנית ח ו -    
) 104279 מבוא לחוגים ושדות ו -    


הגדרות ודוגמאות. אידיאלים והומומרפיזמים. אלגבראות פתירות ונילפוטנטיו ת. המשפט של אנגל. המשפטים של לי וקרטן. התבנית של קילינג. אלגבראות פשוטות למחצה. פרוק למרחבי שרשים. מערכות שרשים. מיון אלגבראות פשוטות מעל c.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
719 אמדו 11:30-13:30 ג פרופ'ח מאירי חן הרצאה 10 10
719 אמדו 14:30-15:30 ג


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1972 springer j.e. humphrey introduction to lie algebras

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:26:48