מקצוע מידע על מקצוע : אלגבראות לי - 106306

106306 - אלגבראות לי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104172 מבוא לחבורות   (   מקצועות קדם
  104173 אלגברה ליניארית ב' ו -    
) 104279 מבוא לחוגים ושדות ו -    
  104016 אלגברה 1מ'   ( או
  104134 אלגברה מודרנית ח' ו -    
) 104279 מבוא לחוגים ושדות ו -    


הגדרות ודוגמאות. אידיאלים והומומרפיזמים. אלגבראות פתירות ונילפוטנטיו ת. המשפט של אנגל. המשפטים של לי וקרטן. התבנית של קילינג. אלגבראות פשוטות למחצה. פרוק למרחבי שרשים. מערכות שרשים. מיון אלגבראות פשוטות מעל c.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1972 springer j.e. humphrey introduction to lie algebras

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:07:19