מקצוע מידע על מקצוע : אופטמיזציה קומבינטורית - 106300

106300 - אופטמיזציה קומבינטורית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104193 תורת האופטימיזציה       מקצועות קדם
 
  106396 תורת הגרפים       מקצועות צמודים


אלגוריתמים וסיבוכיות, אלגוריתם האליפסואיד, בעיות זרימה מכסימלית, זיווגים וזיווגים משוקללים, עצים פורשים ומטרואידים, האלגוריתם החמדני, תכנות לינארי בשלמים, אלגוריתמים של מישורי חיתוך, משפט הגרף המושלם, פאונים חוסמים.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:51:39