מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה הומולוגית - 106170

106170 - אלגברה הומולוגית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104279 מבוא לחוגים ושדות   (   מקצועות קדם
) 104280 מודולים, חוגים וחבורות ו -    


הומולוגיה של קומפלכסים. קוהומולוגיה של חבורות, לחוגים ואלגבראות. מימד הומולוגי של חוגים ואלגבראות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1971 springer gilton,p.j. and stamm bach, v a course in homologieal alqeora
1973 cambridge univ. press northcott, d.c. a first course of homological algebra

נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:25:43