מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה הומולוגית - 106170

106170 - אלגברה הומולוגית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104279 מבוא לחוגים ושדות   (   מקצועות קדם
) 104280 מודולים, חוגים וחבורות ו -    


הומולוגיה של קומפלכסים. קוהומולוגיה של חבורות, לחוגים ואלגבראות. מימד הומולוגי של חוגים ואלגבראות.


הערות
הקורס מועבר בקריאה מודרכת


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        ד"ר נואר צבי יעקב הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1971 springer gilton,p.j. and stamm bach, v a course in homologieal alqeora
1973 cambridge univ. press northcott, d.c. a first course of homological algebra

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:39:45