מקצוע מידע על מקצוע : לוגיקה מתמטית - 106156 (Current)

106156 - לוגיקה מתמטית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
7       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104290 תורת הקבוצות       מקצועות קדם
  104002 מושגי יסוד במתמטיקה   ( או
) 104293 תורת הקבוצות ו -    
 
  234292 לוגיקה למדעי המחשב       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב      


הלוגיקה כתיאור של דרך החשיבה המתמטית וההוכחה המתמטית. תחשיב הפסוקים: הגדרת הקשרים, האינפטרפרציה שלהם בלוחות אמת. נוסחאות בנויות היטב. מערכת הוכחה. השלמות של המערכת הזאת. תחשיב היחסים: נוסחאות בנויות היטב. מבנים, השמות, מודלים. מערכת הוכחה. שלמות. משפט השלמות של גדל. אלף-0 ואלף-1 קטגוריות. תורת המספרים: מערכת אקסיומות לתורת המספרים (מערכת פאנו או מערכת אחרת). מודלים לא סטנדרטיים לתורת המספרים. משפט אי השלמות של גדל. כריעות, רקורסיביות, התיזה של צ'רץ'.
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 29.07.2022 א
  ב 24.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    16:30-18:30 א פרופ' הולצמן רון הרצאה 10 10
    13:30-14:30 ה

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:50:43