מקצוע מידע על מקצוע : תורת החבורות הקומבינטורית - 106100

106100 - תורת החבורות הקומבינטורית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104172 מבוא לחבורות   (   מקצועות קדם
) 104173 אלגברה ליניארית ב' ו -    


חבורות חופשיות, תת חבורות של חבורות חופשיות, משפט נילסן שרייר, יצוג של חבורה ע"י יוצרים ויחסים, הצגות מגנוס של החבורות החופשיות, fox calcucus, מכפלה חופשית, תהליך שיכתוב של רידמסטר שרייר הרחבות hnn, חבורות עם יחס אחד.


הערות
קורס בקריאה מודרכת


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
          הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1990 london math. soc. student texts. interscience publ daniel e. cohen combinatorial group theory, a topological approach
1966 interscience publisher w. magnus, a. carras, d. solitair combinatorial group theoy

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:13:26