מקצוע מידע על מקצוע : יסודות מתמטיים של למידה סטטיסטית - 106061 (Current)

106061 - יסודות מתמטיים של למידה סטטיסטית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104066 אלגברה א'   (   מקצועות קדם
  104222 תורת ההסתברות ו -    
) 104281 חשבון אינפיניטסימלי 2 ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו -    
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
  104016 אלגברה 1מ' ו -    
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    


מודל למידת און-ליין: הגדרה, דוגמאות בסיסיות, פרספטרון, ותיאור באמצעות מימד ליטלסטון. מודל למידת pac: הגדרה, פונקציות הפסד, עקרון ה-erm, תיאור באמצעות מימד vc ובוסטינג. תכונות מטריות של מחלקות vc. התכנסות במידה אחידה של מחלקת פונקציות. סכימות דחיסה, דוגמאות, ושקילות ללמידת pac. למידה אוניברסלית.
בסיום הקורס הסטודנטיות והסטודנטים יהיו מסוגלים:
1. להכיר את הרעיונות הבסיסיים בלמידה סטטיסטית.
2. להבין את חשיבות ההגדרות ולשנותן בהתאם לשימושים._
3. להכיר את עקרונות אלגוריתמיים מנחים, כגון דחיסה ובוסטינג.__
4. להכיר את הקשרים בין תורת הלמידה לתחומים אחרים במתמטיקה, כגון מרחבים מטריים ותורת ההסתברות. _
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 05.02.2023 א
  א 05.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
619 אמדו 08:30-11:30 ד ד"ר מורן שי הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2014 cambridge university press shai shalev-shwartz and ben david understanding machine learning: from theory to algorithms
1994 mit press michael j. kearns and umesh vazirani an introduction to computational learning theory
1995 springer vladimir vapnik the nature of statistical learning theory

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:49:16