מקצוע מידע על מקצוע : פרויקטים מחקריים 2 - 106012

106012 - פרויקטים מחקריים 2
נקודות
זיכוי
4.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  9       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

התנסות מחקרית בהנחייתו של חבר סגל המיועדת לסטודנטים המעוניינים בפרויקט מחקרי מורחב. ההרשמה לקורס מותנית באישור המנחה ומרכז הקורס. במהלך הסמסטר יתקיימו פגישות הנחייה ומספר פגישות קבוצתיות. בסוף הסמסטר, על הסטודנט להגיש ולהציג את עבודתו. הקורס מיועד לסטודנטים מהסמסטר החמישי בעלי ממוצע 80 ומעלה ולסטודנטים בתחילת התואר השני, אשר טרם בחר מנחה.

תוצאות למידה
הסטודנטים יתנסו במחקר מתמטי, כתיבה מדעית ופרזנטציה. כמו כן, בחיפוש ובחירת מנחה ותחום מחקר.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:58:15