מקצוע מידע על מקצוע : פרויקטים מחקריים 1 - 106011 (Current)

106011 - פרויקטים מחקריים 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  6       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

התנסות מחקרית בהנחייתו של חבר סגל. המנחה יגדיר, יחד עם הסטודנט את נושא הפרויקט ואת היעדים הנדרשים, על בסיסם ייקבע הציון. במהלך הסמסטר יתקיימו פגישות הנחייה ומספר פגישות קבוצתיות. בסוף הסמסטר, הסטודנט יגיש ויציג את עבודתו. הקורס מיועד לסטודנטים מהסמסטר החמישי בעלי ממוצע 80 ומעלה ולסטודנטים בתחילת התואר השני אשר טרם בחרו מנחה.

תוצאות למידה
הסטודנטים יתנסו במחקר מתמטי, כתיבה מדעית ופרזנטציה. כמו כן, בחיפוש ובחירת מנחה ותחום מחקר.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
509 אמדו 13:30-14:30 ג ד"ר רוזנטל רון פרויקט 10 10

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:57:08