מקצוע מידע על מקצוע : חשיפה למחקר מתמטי - 106010 (Current)

106010 - חשיפה למחקר מתמטי
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

מטרת הקורס היא חשיפת סטודנטים מסמסטר חמישי ומעלה ללימודיהם וסטודנטים בתחילת התואר השני אשר טרם בחרו מנחה, למגוון תחומי המחקר העכשווי בפקולטה.
הקורס יהיה בנוי מהרצאות שבועיות של חברי סגל. הרישום לקורס מותנה באישורו של מרכז הקורס. בקורס קיימת חובת נוכחות ומטלה שבועית.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים יכירו את תחומי המחקר העכשוויים של חברי סגל בפקולטה.


הערות
ההרשמה לקורס אינה מבטיחה קבלה. לאחר
הרישום, יתבצע תהליך סינון בהתאם
למספר המקומות הפנויים וכן התאמת
הנרשמים לדרישות הקבלה: סמסטר חמישי
ללימודים ומעלה ותקינות אקדמית.
ניתן לפנות למאיה שפיגלמן ולשלוח
גליון ציונים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
814 אמדו 17:30-18:30 א ד"ר לזרוביץ ניר הרצאה 10 10

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:50:55