מקצוע מידע על מקצוע : חשיפה למחקר מתמטי - 106010

106010 - חשיפה למחקר מתמטי
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

מטרת הקורס היא חשיפת סטודנטים מסמסטר חמישי ומעלה ללימודיהם וסטודנטים בתחילת התואר השני אשר טרם בחרו מנחה, למגוון תחומי המחקר העכשווי בפקולטה.
הקורס יהיה בנוי מהרצאות שבועיות של חברי סגל. הרישום לקורס מותנה באישורו של מרכז הקורס. בקורס קיימת חובת נוכחות ומטלה שבועית.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים יכירו את תחומי המחקר העכשוויים של חברי סגל בפקולטה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:54:05