מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לאנליזה הרמונית - 106000

106000 - מבוא לאנליזה הרמונית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית       מקצועות קדם
  104165 פונקציות ממשיות     או


טורי פורייה, התכנסות וסומביליות של טורי פורייה, הפונקציה הצמודה ומרחבי הרדי, אינטרפולציה של אופרטורים ומשפט האוסדורף-ינג, טרנספורם פורייה.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:37:06