מקצוע מידע על מקצוע : שיטות במדעי העצב - 338536

338536 - שיטות במדעי העצב
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  274325 מדעי העצב       מקצועות קדם
  336537 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים     או
 
  336536 שיטות במדעי העצב       מקצועות ללא זיכוי נוסף


שיטות ומערכות אלקטרופיזיולוגיות לרישום וגירוי חשמלי של פעילות עצבית. שיטות ומערכות אופטיות לרישום ולגירוי פעילות עצבית. ניסויי in vitro, in vivo וניסויים התנהגותיים. ניתוח סטטיסטי של אותות עצביים.


נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 03:50:30