מקצוע מידע על מקצוע : אנטומיה למהנדסים - 337004 (Current)

337004 - אנטומיה למהנדסים
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  274001 מבוא לאנטומ מיקרוסקופית ומקרוסקופ       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הגשת ידע בסיסי בצורה מרוכזת ומדוייקת במבנה גוף האדם. ההוראה מוקדשת לאספקטים תיאוריים ופונקציונליים של המערכות השונות בגוף.

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:
1. הסטודנט יוכל לזהות את השרירים והעצמות בגוף האדם.
2. הסטודנט יוכל לזהות את הפעילות של האברים בגוף.




ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2019   richard drake, a. wayne vogl, richard drake, a. wayne vogl, gray's anatomy for students, 4th edition

נערך בתאריך 24/11/2020 בשעה 23:19:30