מקצוע מידע על מקצוע : מעבדה לתכן מעגלים גנטיים - 336548 (Previous)

336548 - מעבדה לתכן מעגלים גנטיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  4 6     שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  336544 תכן ומימוש של מעגלים גנטיים       מקצועות קדם
 
  066526 ביולוגיה סינתטית       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס מחולק לשני חלקים: ייצור ואפיון מעגלים גנטיים בחיידקים. בחלק הראשון שילוב של שיטות בביולוגיה מולקולרית ליצירת פלסמידים חדשים כגון : תכנון פריימרים, pcr, שיבוט גבסון, אלקטרופורזה בג'ל, ריצוףdna, טרנספורמציה של פלסמידים לתוך חיידקים וגידול חייקים. בחלק השני אפיון ובדיקת מעגלים גנטיים בעזרת שימוש באלקטרוכימיה, מיקרוסקופ, חלבונים פלורסנטיים, bioluminescence, ציטומטרית זרימה לאפיון ומיון תאים. הסטודנטים יתכננו, יבנו, ימדדו ויבדקו מעגלים גנטיים שונים :
1. משוב חיובי שמגביר אותות ביולוגים
2. משוב קדמי שמוריד אפקט הדדי בין אותות שונים
3. מתנד ביולוגי בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל: 1.לעבוד בכלים ממוחשבים כדי לתכנן פריימרים לשיבוט וחיבור מקטעי דנ"א.
2. ליישם מודלים הנדסיים בביולוגיה סינטטית.
3. להשתמש בכלים פיזיקליים למדוד סיגנלים ביולוגים בתוך תא חי.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-12:30 ה מר סמואל רועי מעבדה 10 10
        מר סמואל רועי פרויקט 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2280777 2006 chapmah hill / crc uri alon an introducation to systems biology-design principles of biological circuits
2327969 2013 freeman new york d. baltimore and h. lodish molecular cell biologoy

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:21:42