מקצוע מידע על מקצוע : תכן ומימוש של מעגלים גנטיים - 336544 (Previous)

336544 - תכן ומימוש של מעגלים גנטיים
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1 4   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134058 ביולוגיה 1   (   מקצועות קדם
) 334022 יסודות תכן ביו-חשמלי ו -    
  134058 ביולוגיה 1   ( או
) 334011 יסודות תכן ביו-חשמלי ו -    


הקורס מתאר את היסודות המדעיים וההנדסיים לתכנון ובניית מעגלים ומערכות גנטיות בתאים חיים. הקורס מחולק לשלושה חלקים: בחלק הראשון הסטודנט ילמד למדל מערכות בקרה גנטיות שקיימות בטבע, כדוגמת מעגלים גנטיים עם חוג פתוח, משוב שלילי וחיובי וכן, ילמד על תהליכים ביולוגיים אקראיים. בחלק השני הסטודנט ילמד להשתמש בעקרונות הנדסיים, כמו תכנון ספרתי ואנלוגי, כדי לבנות מעגלים גנטיים. בחלק השלישי הסטודנט ילמד על שיטות שונות של יצירה ומדידה של מעגלים גנטיים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל :
1. לבנות מודלים הנדסיים המאפשרים בניית מעגלים גנטיים בחיידקים.
2. לבנות מודלים ביופיזיקליים כדי למדל אותות ורעשים גנטיים ביולוגיים (שיטת מונטה-קרלו).
3. להשתמש בכלים אוטומטיים - כדי לתכנן פריימרים של pcr ולפענח ריצוף של ד.נ.א.
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
602
605
607
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ה 21.07.2022 א
202 ביורפואי 09:00-12:00 ו 23.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
301 ביורפואי 09:30-11:30 ג פרופ'ח דאניאל ראמז הרצאה 10 11
        מר סמואל רועי פרויקט 11
301 ביורפואי 11:30-12:30 ג מר סמואל רועי תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2280777 2006 chapmah hill/crc uri alon an introducation to systems biology- design principles of biological circuits
2327969 2013 freeman : new york d. baltimore and h. lodish molecular cell biology
2315596 2010 cambridge r. sarfeshkar r. sarfeshkar ultra low power bioelectronics: faundamentals biomedical, applications and bio-inspired systems
2308649 2010 mcgraw hill z. kohavi z. kohavi switching and finite automata theory
2435077 2006 mit press z. szallasi z. szallasi system modeling in cellular biology: from concepts to nuts and bolts

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 01:02:00