מקצוע מידע על מקצוע : ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים - 336537

336537 - ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  124503 כימיה פיסיקלית 1ב'   (   מקצועות קדם
) 134058 ביולוגיה 1 ו -    
 
  276010 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  337001 ביופיסיקה ונוירופיסיקה למהנדסים       מקצועות זהים


נושאים: דיפוזיה, אוסמוזה, שווי משקל יוני, חדירות והעברה דרך קרומים, תופעות ביו-חשמליות, קרומים אקסיטביליים, האימפולס העיצבי, משוואות הודג'קין-הקסלי, סימולציה של פוטנציאל הפעולה, העברה סינפטית, נוירוטרנסמיטרים, נוירומודולטורים, הפעילות החשמלית והמכנית של תאי שריר שלד, עקרונות אירגוניים של המח, מערכות חישה - עקרונות התמרה ויצוג מידע מרכזי, מערכת הראיה, מערכת השמיעה, עקרונות פעולה של המערכת המוטורית, פונקציונלי.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
mc graw - hill, 4th ed kandel, schwartz and jessell principles of neural science

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 05:16:21