מקצוע מידע על מקצוע : תכן ביומכני בסיסי - 335010 (Current)

335010 - תכן ביומכני בסיסי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274001 מבוא לאנטומ מיקרוסקופית ומקרוסקופ   (   מקצועות קדם
) 334222 מכניקת מוצקים להנ. ביו-רפואית ו -    
  334222 מכניקת מוצקים להנ. ביו-רפואית   ( או
) 334274 מבוא לאנטומיה של האדם ו -    
 
  034015 תכן מכני 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  034054 תכן מכני 1מ      
  334010 תכן ביומכני בסיסי      


קריטריוני כשל ומשמעותם, התעייפות, ריכוז מאמצים, טולרנסים, בחירת חומרים, שחבי ייצור. אנליזה ותכן של: מחברים (הדבקה/ברגים), קפיצים, אמצעי מיסוב, תמסורות, מצמדים. דוגמא: מיסוב ונעילה של מפרק בפרותזה חיצונית, תכן מכניזמים ומתמרים פשוטים. מערכות הנעה ומקורות אנרגיה: סוגים ותכונות של מנועים חשמליים, מערכות הידראוליות ופנאומטיות. דוגמאות: תכן תמסורת ומערכת הנע לכסא גלגלים ממונע ולמערכות הדמיה דינמיות.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 07.02.2023 א
  ד 15.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
201 ביורפואי 14:30-16:30 א ד"ר פישר אריאל הרצאה 10 11
201 ביורפואי 16:30-18:30 א   תרגול 11
 
201 ביורפואי 14:30-16:30 א ד"ר פישר אריאל הרצאה 10 12
201 ביורפואי 14:30-16:30 ד   תרגול 12
 
201 ביורפואי 14:30-16:30 א ד"ר פישר אריאל הרצאה 10 13
201 ביורפואי 10:30-12:30 ג   תרגול 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:51:07