מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לאנטומיה של האדם - 334274 (Current)

334274 - מבוא לאנטומיה של האדם
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274001 מבוא לאנטומ מיקרוסקופית ומקרוסקופ       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  278408 מבוא לאנטומיה מיקרוסקופית ומאקרוסקופית      
  337004 אנטומיה למהנדסים      


מטרת הקורס לתת מבוא למבנה גוף האדם, על מנת לספק בסיס ידע באנטומיה מנקודת מבט תפקודית. בסיום הקורס הלומדים יהיו מסוגלים: לתאר את האנטומיה האיזורית של הגוף מבחינת הבאים: מבנה גרמי, שרירים ומפרקים עיקריים, איברים פנימיים עיקריים ויחסיהם המרחביים, עקרונות העצבוב, אספקה דמית וניקוז ורידי ולימפתי. להכיר את עיקרי האנטומיה הרדיולוגית באמצעי הדימות השכיחים ברפואה. להשתמש בבסיס הידע הנרכש על מנת לגשת באופן בסיסי לבעיות קליניות יסודיות.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 11.02.2022 א
  א 13.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב ד"ר ונדורנה קתרין
גב פישר אליענה
הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2016 cpr ד"ר יונתן קריספל נפלאות גוף האדם
2002 garland science bruce alberts et al molecular biology of the cell 4th ed.

נערך בתאריך 02/12/2021 בשעה 13:51:09