מקצוע מידע על מקצוע : יסודות תכן ביו-חשמלי - 334022

334022 - יסודות תכן ביו-חשמלי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 1   1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות       מקצועות קדם
  044131 אותות ומערכות     או
 
  334011 יסודות תכן ביו-חשמלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  335011 יסודות תכן ביו-חשמלי      


עקרונות מיכשור רפואי, קריטריוני תכן. אופיינים סטטיים ודינמיים של מתמרים המשמשים ברפואה, פיסיקה של מוליכים למחצה, עקרונות צומת וטרנזיסטור בי-פולרי, fet ו- cmos. תכן מעגלים ומגברים לינאריים ע"י מעגלי תמורה ושיטות תכן. דפי מפרט, שימושים סטנדרטיים ומיוחדים לציוד רפואי. תכן של מערכות מדידה רפואית, התאמת אימפדנסים ושיפור יחס אות לרעש, שיקולי תכן.


נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 01:41:53