מקצוע מידע על מקצוע : יסודות תכן ביו-חשמלי - 334011 (Current)

334011 - יסודות תכן ביו-חשמלי
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044105 תורת המעגלים החשמליים   (   מקצועות קדם
) 044130 אותות ומערכות ו -    
  044105 תורת המעגלים החשמליים   ( או
) 044131 אותות ומערכות ו -    
 
  334022 יסודות תכן ביו-חשמלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  335011 יסודות תכן ביו-חשמלי      


עקרונות מיכשור רפואי, קריטריוני תכן ורגולריזציה. אופיינים סטטיים ודינמיים של מתמרים המשמשים ברפואה, תופעות מיסוך, רעש מדידה וסחיפה. מעגלי תמורה, פונקציות ותמסורת ושגיאות מדידה של ביו-מתמרים. פיסיקה של מוליכים למחצה, עקרונות צומת וטרנזיסטור בי-פולרי, fet ו- cmos. תכן מעגלים ומגברים לינאריים ע"י מעגלי תמורה ושיטות תכן. דפי מפרט, שימושים סטנדרטיים ומיוחדים לציוד רפואי. תכן מסננים אנלוגיים מסדר ראשון ושני, מסננים מיוחדים. שערים ומעגלי מיתוג. תכן של מערכות מדידה רפואית, התאמת אימפדנסים ושיפור יחס אות לרעש, ושיקולי עיבוד אותות, בטיחות וקרינה.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 03.02.2023 א
  א 05.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
201 ביורפואי 09:30-12:30 ה פרופ'ח דאניאל ראמז
ד"ר רוטנברג מנחם (חמי)
הרצאה 10 11
201 ביורפואי 12:30-14:30 ב מר שגיא אלון תרגול 11
 
201 ביורפואי 09:30-12:30 ה פרופ'ח דאניאל ראמז
ד"ר רוטנברג מנחם (חמי)
הרצאה 10 12
201 ביורפואי 10:30-12:30 ד מר סאלח ג'ריס תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 wiley webster john g. medical instrumentation, application and design
1988 prentice-hall willis j. tompkins john g. webster interfacing sensors to the ibm pc
1990 butterworths wise, donald l. bioinstrumentation: research developments and applications

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 01:33:26