מקצוע מידע על מקצוע : חישוב קוונטי-מהלכה למעשה - 324272 (Current)

324272 - חישוב קוונטי-מהלכה למעשה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  116031 תורת האינפורמציה הקוונטית       מקצועות מכילים
  127446 מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית      
  236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית      


המרוץ לבניית מחשב קוונטי, גישות מובילות למימוש בחומרה, עליונות קוונטית, יישומים צפויים של מחשבים קוונטיים, קיוביטים, סופרפוזיציה, משפט האי-שכפול, קריפטוגרפיה קוונטית, שערים קוונטים, שזירות, טלפורטציה, מעגלים קוונטיים, תכנות מעשי של מחשב קוונטי, אלגוריתם דויטש, אלגוריתם גרובר.


הערות
קבוצה 04 עבור נוער בלבד


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    15:30-17:30 ד פרופ' א אברון יוסף הרצאה 10 10
 
        פרופ' א אברון יוסף הרצאה 40 40


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2019 mit press bernhardt chris quantum computing for everyone
2011 cambridge uni/ press michael a. nielsen , isaac l. chuang quantum computation and quantum information: 10th anniversary edition

נערך בתאריך 30/09/2020 בשעה 00:47:40