מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לאנטומיה מיקרוסקופית ומאקרוסקופית - 278408

278408 - מבוא לאנטומיה מיקרוסקופית ומאקרוסקופית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274001 מבוא לאנטומ מיקרוסקופית ומקרוסקופ       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  334274 אנטומיה מיקרוסקופית ומקרוסקופית      


הגשת ידע בסיסי בצורה מרוכזת ומדויקת במבנה גוף האדם. ההוראה מוקדשת לאספקטים תיאוריים ופונקציונליים של המערכות השונות בגוף. הקורס מיועד לתלמידי ביולוגיה והנדסה ביו-רפואית הלומדים לקראת תואר מגיסטר ודוקטור.


נערך בתאריך 24/11/2020 בשעה 22:21:06