מקצוע מידע על מקצוע : מנגנונים  מולקולרים של דלקת - 276419

276419 - מנגנונים מולקולרים של דלקת
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  134044 ביוכימיה א'   (   מקצועות קדם
) 274226 ביוכימיה כללית לרפואנים ו -    
  274230 אימונולוגיה   ( או
  276308 מבוא לאימונולוגיה ו -    
) 276413 אימונולוגיה בסיסית ו -    
 
  278954 מנגנונים מולקולריים של דלקת       מקצועות זהים


מהי דלקת. מעורבות מתווכים בדלקת: תהליכי הדבקה, איקסנואיידם, אנזימים פרוטיאוליטיים, רדיקלים חופשיים וציטוקינים. רזולוציה ובקרה של דלקת. תיקון והחלמה. דלקת במחלות של איסכמיה והיפוקסיה. דלקת במחלות כרוניות וזיהומיות. תגובת הדלקת המערכתית ( sirs, tnf, no, mmps/timps ) הצגת אנטיגן כמתווכים מרכזיים בתהליך הדלקתי.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 quintessence publishing h.o. trowbrodge and r.c. emling inflammation:a review of the process
2001 oxford university k. ley physiology of inflammation

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 20:36:39