מקצוע מידע על מקצוע : בקטריולוגיה רפואית - 274339

274339 - בקטריולוגיה רפואית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274245 בקטריולוגיה כללית   (   מקצועות קדם
) 274249 אימונולוגיה בסיסית ו -    
 
  066418 מיקרוביולוגיה של פתוגנים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  274372 בקטריולוגיה       מקצועות מכילים


החיידקים החשובים מבחינה רפואית לפי קבוצות. עבור כל חיידק או קבוצה של חיידקים יתוארו מנגנוני ההדבקה והאלימות, שיטות האבחון ודרכי הטיפול. שיטות אבחון וניטור מולקולרית של פתוגנים. המעבדה תדגים הכרה עם, ודרכי זיהוי של מיקרואורגניזמים פתוגנים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013 elsevier health sciences murray, patrick r., rosenthal ken, s. murray, patrick r., rosenthal ken, s. medical microbiology___7th ed.

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 11:14:45