מקצוע מידע על מקצוע : מיקולוגיה - 274333

274333 - מיקולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1   1   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274230 אימונולוגיה   (   מקצועות קדם
) 276310 ביוכימיה קלינית ו -    
 
  274331 בקטריולוגיה       מקצועות צמודים
 
  274350 מיקולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  278020 פיטריות פתוגניות לאדם      
 
  274316 מיקולוגיה ת"א       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הנושאים העיקריים שידונו בקורס: 1.התכונות היחודיות המאפיינות שמרים ופיטריות בכלל ומיקוזות בפרט. מבנה התא ומורפולוגיה, גידול המטבוליזם.
2.זיהומים פונגליים שיטחיים, ותת עוריים. 3.זיהומים סיסטמיים ראשוניים הנגרמים על ידי פיטריות דו - מורפיות.
4.המיקוזות האופרטוניסטיות - המשמעות הקלינית וגורמי מחלה.
5.החומרים האנטיפונגליים ומנגנוני פעולתם.
6.שיטות מעבדתיות וזיהוי במיקולוגיה.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:03:25