מקצוע מידע על מקצוע : בקטריולוגיה - 274331

274331 - בקטריולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   3   4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274137 התא לרפואנים   (   מקצועות קדם
  274223 תורשת האדם ו -    
) 274230 אימונולוגיה ו -    
  274107 התא ומרכיביו - 2   ( או
  274223 תורשת האדם ו -    
) 274230 אימונולוגיה ו -    
 
  274245 בקטריולוגיה כללית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  274315 בקטריולוגיה ת"א       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מורפולוגיה, פיסיולוגיה, תזונה, התרבות, עיקור, גנטיקה ומושגי יסוד של החיידקים. החיידקים בעלי חשיבות רפואית, יחסי גומלין בין חיידק ומאחסן. חומרים אנטיביוטים ומנגנון פעולתם. המחלות הזיהומיות במערכת הגוף והאבחנה המעבדתית - מיקרוביולוגית. יושם דגש על ההיבטים החשובים לרופא ליד מיטת החולה. עקרונות בבחירת טיפול אנטיביוטי. הקורס כולל עבודות סמינריוניות. יערכו מבחנים קצרים לקראת ההתחלה של רוב תרגילי המעבדה.


נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 06:02:19