מקצוע מידע על מקצוע : אנדוקרינולוגיה פיסיולוגיה ופתופיזיולוגיה - 274328 (Current)

274328 - אנדוקרינולוגיה פיסיולוגיה ופתופיזיולוגיה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  274253 פיזיולוגיה תאית   (   מקצועות קדם
  276200 היסטולוגיה ו -    
  276310 ביוכימיה קלינית ו -    
) 276413 אימונולוגיה בסיסית ו -    
  274240 הקורס המשולב למורפולוגיה של האדם   ( או
  274249 אימונולוגיה בסיסית ו -    
  274253 פיזיולוגיה תאית ו -    
) 276310 ביוכימיה קלינית ו -    
  274253 פיזיולוגיה תאית   ( או
  274259 אנטומיה א' ו -    
  274260 היסטולוגיה ו -    
  274261 אימונולוגיה בסיסית וקלינית ו -    
) 274310 אימונולוגיה בסיסית ואימונוביולוגיה ת"א ו -    
 
  274348 פיסיולוגיה 2 - מערכות ויסות       מקצועות צמודים
  274323 פיסיולוגיה 1 - נשימה לב ודם      
 
  134055 אנדוקרינולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  134155 אנדוקרינולוגיה      
  274076 מערכות אנדוקריניות      
  274229 אנדוקרינולוגיה ת"א      
  274363 אנדוקרינולוגיה פיזיולוגיה פתופיז'      
 
  276450 אנדוקרינולוגיה       מקצועות זהים


עקרונות המערכת האנדוקרינית. רצפטורים, חלבוני g, שליחים משניים, פרוטאין קינזות, רגולצית הגנום. מנגנוני משוב, דסנסיטיזציה. האפקטים ורגולצית הייצור של: הורמונים היפותלמיים והורמוני ההיפופיזה הקדמית והאחורית. הורמוני האדרנל ( קורטקס ומדולה ), התירואיד והלבלב. הורמונים מווסתי משק הסידן. הפרוסטנואידים. אנדוקרינולוגיה של הרביה בזכר ובנקבה. דוגמאות להפרעות אנדוקריניות.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 17.02.2021 א
  א 14.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  ב.רפפורט 11:30-14:30 ד פרופ. וייס רם
ד"ר פאינרו עופר
פרופ/ח חמאיסי מור'יר
ד"ר כהן מיכל
פרופ"ח טיאוסנו דב
הרצאה 10 10

נערך בתאריך 24/11/2020 בשעה 22:19:45