מקצוע מידע על מקצוע : מדעי העצב - 274325

274325 - מדעי העצב
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  274213 ביופיסיקה של תהליכים פיסיולוגים   (   מקצועות קדם
) 274218 נוירואנטומיה: המוח ומע' העצבים ו -    
 
  274336 נוירופזיולוגיה מערכתית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  277001 מדעי העצב      
 
  274124 ביופיסיקה ומדעי העצב ת"א       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  276203 מבנה המח ותפקודו       מקצועות מכילים


הקורס יעסוק במערכת הראיה, השמיעה, שווי המשקל, ותחושות סומטו סנסוריות. כל מערכת תתואר מבחינת מבנה, התמרת אותות, עיבוד מידע פריפרי, עיבוד מידע מרכזי, והתייחסות לפונקציות קוגניטיביות. תאור פונקציונלי של מערכת העצבים המרכזית, אופן פעולת מערכת העצבים המוטורית בכל רמותיה, הקשר בין מבנה חלקי המוח השונים ותפקידיהם. תיפקודים קוגנטיביים.


נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:03:02