מקצוע מידע על מקצוע : פיסיולוגיה 1 - נשימה לב ודם - 274323

274323 - פיסיולוגיה 1 - נשימה לב ודם
נקודות
זיכוי
4.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   1 1 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274114 אנטומיה - 2   (   מקצועות קדם
  274240 הקורס המשולב למורפולוגיה של האדם ו -    
) 274248 פיזיולוגיה תאית ו -    
  274240 הקורס המשולב למורפולוגיה של האדם   ( או
  274253 פיזיולוגיה תאית ו -    
) 274254 אנטומיה ראש צוואר וגפיים ו -    
  274253 פיזיולוגיה תאית   ( או
  274259 אנטומיה א' ו -    
  274260 היסטולוגיה ו -    
) 274263 אנטומיה ב' ו -    
 
  274328 אנדוקרינולוגיה פיסיולוגיה ופתופיזיולוגיה       מקצועות צמודים
  274348 פיסיולוגיה 2 - מערכות ויסות      
 
  274214 פיס.של מע' נשימה,לב,ומחזור דם ת"א       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274364 פיזיולוגיה של מערכות גוף לרפואנים      
  277003 פיסיולוגיה - נשימה, לב ודם      


מבוא להמודינמיקה - שריר הלב - פעילות מכנית וחשמלית, בקרה עצבית והורמונלית, קולות לב, מחזור דם קורונרי, מחזור דם היקפי, בקרה עצבית והורמונלית. לחץ דם עורקי ומרכיביו. אלקטרופיסיולוגיה של שריר הלב, השפעות של טרנסמיטרים אוטונומיים, השפעות של יוני סידן ואשלגן על הפעילות החשמלית של הלב. מכניקה של הנשימה, שחלוף הגזים הראתי, העברת 2co בדם, בקרה של הנשימה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 23/01/2021 בשעה 21:59:59