מקצוע מידע על מקצוע : ביולוגיה של התא - 274244

274244 - ביולוגיה של התא
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  125801 כימיה אורגנית   (   מקצועות קדם
) 134058 ביולוגיה 1 ו -    
 
  274241 ביוכימיה כללית       מקצועות צמודים
 
  274137 התא לרפואנים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274167 ביולוגיה של התא      


הקורס יורכב משני חלקים: חלק ראשון - פעילויות בסיסיות ברמת התא: יצירה והפרשה של חלבונים, השלד התוך תאי ותנועת התא. חלק שני - מתא לאורגניזם, הקשר בין התא לסביבתו: העברת אותות מחוץ התא לתוכו, החומר החוץ תאי, קשר בין תאי, דיפרנציאציה וסרטן.


נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 05:03:18