מקצוע מידע על מקצוע : ביולוגיה מולקולרית ומנגנוני בקרה - 274243 (Current)

274243 - ביולוגיה מולקולרית ומנגנוני בקרה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  124120 יסודות הכימיה   (   מקצועות קדם
  125801 כימיה אורגנית ו -    
  134020 גנטיקה כללית ו -    
) 134128 ביולוגיה של התא ו -    
  124120 יסודות הכימיה   ( או
  125802 כימיה אורגנית רב"מ ו -    
  274165 גנטיקה כללית לרפואנים ו -    
) 274167 ביולוגיה של התא ו -    
 
  274241 ביוכימיה כללית       מקצועות צמודים
 
  134082 ביולוגיה מולקולרית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  134119 בקרת הביטוי הגנטי      


מטרת הקורס היא ללמוד את הבסיס של הביולוגיה המולקולרית ומנגנוני בקרת ביטוי גנטי. הקורס יקנה את הבסיס להבנת מבנה הדנ"א, מבנה הכרומטין, מנגנוני הכפלת הדנ"א, מנגנוני תיקון דנ"א, מנגנוני בקרה של הביטוי הגנטי והתפתחותה של הביולוגיה המולקולרית ושימושה במחקר הביולוגי וברפואה כיום.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 23.02.2023 א
  ב 20.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  ב.רפפורט 09:30-12:30 ד פרופ' אהרונהיים עמי הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2012 jones and barlett lewin's genes xi
2007 freeman an company new york watson, caudy, myers, witkowski recombinant dna

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 05:00:35