מקצוע מידע על מקצוע : ביוכימיה כללית - 274241 (Current)

274241 - ביוכימיה כללית
נקודות
זיכוי
4.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  124120 יסודות הכימיה   (   מקצועות קדם
  125802 כימיה אורגנית רב"מ ו -    
) 274167 ביולוגיה של התא ו -    
  124120 יסודות הכימיה   ( או
  125801 כימיה אורגנית ו -    
) 134128 ביולוגיה של התא ו -    
 
  274243 ביולוגיה מולקולרית ומנגנוני בקרה       מקצועות צמודים
 
  134113 מסלולים מטבולים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274238 ביוכימיה כללית לרפואנים      


חלבונים - מבנה ותפקוד. חומצות אמינו, פפטידים וחלבונים, מבנה מרחבי, עקרונות קיפול, שיטות עבודה, פרוטאומיקה: שיטות ביואינפורמטיות, פעילות חלבונים: המוגלובין, נוגדנים, חלבוני הסרקומר השרירי. אנזימים - פעילות קטליטית, קינטיקה אנזימטית: מיכאליס מנטן, מעכבים, מנגנוני פעולה, אנזימים אלוסטריים, בקרת הפעילות של אנזימים. פחמימות - מבנה, מבוא לביואנרגטיקה ומטאבוליזם, גליקוליזה, מעגל החומצה הציטרית, זירחון חימצוני, גליקוגן, גלוקלנאוגנזה. ליפידים-נתיב הפנטוז - פוספט, מערכת הגלוטטיון, מטאבוליזם של חומצות שומניות, טריגליצרידים, פוספוליפידים, כולסטרול, ליפופרוטאינים.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 19.02.2023 א
  ה 16.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  ב.רפפורט 14:30-16:30 ב פרופ'ח בנגל איל הרצאה 10 11
  ב.רפפורט 15:00-17:00 ה
  ב.רפפורט 16:30-19:30 ב   תרגול 11
 
  ב.רפפורט 14:30-16:30 ב פרופ'ח בנגל איל הרצאה 10 12
  ב.רפפורט 15:00-17:00 ה
  ב.רפפורט 17:00-20:00 ה   תרגול 12
 
  ב.רפפורט 14:30-16:30 ב פרופ'ח בנגל איל הרצאה 10 13
  ב.רפפורט 15:00-17:00 ה
  ב.רפפורט 16:30-19:30 ב   תרגול 13
 
  ב.רפפורט 14:30-16:30 ב פרופ'ח בנגל איל הרצאה 10 14
  ב.רפפורט 15:00-17:00 ה
  ב.רפפורט 17:00-20:00 ה   תרגול 14

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 01:51:19