מקצוע מידע על מקצוע : תורשת האדם - 274223

274223 - תורשת האדם
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  274107 התא ומרכיביו - 2       מקצועות קדם
  274137 התא לרפואנים     או
 
  274226 ביוכימיה כללית לרפואנים       מקצועות צמודים
 
  134020 גנטיקה כללית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274165 גנטיקה כללית לרפואנים      
  274215 גנטיקה מולקולרית ותורשת האדם      
 
  274242 גנטיקה של האדם       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  274300 תורשת האדם ת"א      


תורשה מנדלית. תורשה רב-גורמית. תאחיזה גנטית. חישובי סיכונים והסתברויות. נישואי קירבה. שכיחות אללים באוכלוסיות. מחלות מטבוליות. תורשה מיטוכונדריאלית. ריפוי בגנים. סטיות כרומוסומליות באדם. קביעת המין. הכלאה פלורסצנטית באתר ( fish ). כרומוסומים וסרטן. שיטות בגנטיקה מולקולרית. מיפוי גנטי. רצפי תלת-נוקליאוטידים חוזרים. פרויקט הגנום האנושי. יעוץ גנטי. איבחון טרום לידתי. גנטיקה ואתיקה.


נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 04:06:58