מקצוע מידע על מקצוע : ביוסטטיסטיקה - 274219

274219 - ביוסטטיסטיקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094493 סטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  134154 ביוסטטיסטיקה לביולוגים      
  274182 ביוסטטיסטיקה      
  278305 ביוסטטיסטיקה      
 
  274124 ביופיסיקה ומדעי העצב ת"א       מקצועות מכילים
  274345 שיטות מחקר וביוסטטיסטיקה ת"א      


סטטיסטיקה תאורית: התפלגות ומאפייניה. הסתברות, אמידה נקודתית ורווח. שעורי תחלואה. הסקה: הערכת טיפול חדש, הערכת גורמי סיכון, מבחני קליניים ומעבדתיים. תרגול במחשב של תוכנות סטטיסטיות מקומיות וקריאה ופענוח של פלטי מחשב.


נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 01:50:14