מקצוע מידע על מקצוע : גנטיקה מולקולרית ותורשת האדם - 274215

274215 - גנטיקה מולקולרית ותורשת האדם
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274107 התא ומרכיביו - 2       מקצועות קדם
 
  274226 ביוכימיה כללית לרפואנים       מקצועות צמודים
 
  274223 תורשת האדם       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  134086 גנטיקה כללית לרפואנים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


גנטיקה מולקולרית. הנדסה גנטית. אנזימי רסטריקציה. היברידיזציה. קביעת רצף בסיסים בד.נ.א.. וקטורים. טרנספורמציה. שיבוט גנים. סיפריות גנים. גלאים מולקולרים. תאחיזה גנטית. תורשה מנדלית. תורשה מולטיפקטוריאלית. סיכונים והסתברויות. נישואי קרבה. גנטיקה של אוכלוסיות. מיפוי גנטי. גנטיקה ביוכימית. אברציות כרומוזומליות. קביעת המין. כרומוזומים וסרטן. גליפורים. יעוץ גנטי. אבחון טרום לידתי.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:54:53