מקצוע מידע על מקצוע : ביולוגיה של התא - 274167 (Current)

274167 - ביולוגיה של התא
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  124120 יסודות הכימיה       מקצועות צמודים
  274165 גנטיקה כללית לרפואנים      
 
  134128 ביולוגיה של התא       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274244 ביולוגיה של התא      


הקורס יורכב משני חלקים: חלק ראשון-התא מבנה ותפקוד בסיסי ברמת התא: אורגנלות, ממברנות, גרעין, הדוגמה המרכזית יצירה והפרשה של חלבונים, מחזור התא, השלד התוך תאי. חלק שני- הקשר בין התא לסביבתו: העברת אותות, החומר החוץ תאי, קשר בין תאי, דיפרנציאציה וסרטן.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 21.02.2023 א
  ב 20.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
100 בלומפילד 09:30-12:30 א פרופ'ח חסון פלג הרצאה 10 11
702 אולמן 16:30-18:30 א   תרגול 11
 
100 בלומפילד 09:30-12:30 א פרופ'ח חסון פלג הרצאה 10 12
703 אולמן 16:30-18:30 א   תרגול 12
 
100 בלומפילד 09:30-12:30 א פרופ'ח חסון פלג הרצאה 10 13
707 אולמן 16:30-18:30 א   תרגול 13
 
100 בלומפילד 09:30-12:30 א פרופ'ח חסון פלג הרצאה 10 14
708 אולמן 16:30-18:30 א   תרגול 14


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 06:41:27