מקצוע מידע על מקצוע : גנטיקה כללית לרפואנים - 274165 (Current)

274165 - גנטיקה כללית לרפואנים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  124120 יסודות הכימיה       מקצועות קדם
 
  274167 ביולוגיה של התא       מקצועות צמודים
 
  134020 גנטיקה כללית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274223 תורשת האדם      
 
  274010 מבוא לגנטיקה לרפ"ע       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


על חשיבותה של הגנטיקה כיום, חוקי מנדל, היחס בין גנוטיפ לפנוטיפ, אללים דומיננטיים ורצסיביים, שושלות, גנטיקה מנדלית בבני אדם, חוקי הרדי ווינברג, מיוזה מיטוזה, התאוריה הכרומוזומלית של התורשה, תאחיזה למין, חריגות מתורשה מנדלית, אינטראקציות בין גנים, צורות תורשה לא קלאסיות, קביעת מין, תאחיזה ומיפוי גנטי, מיפוי גנטי בחיידקים, שינויים במבנה כרומוזומים, מוטציות, מסלולים מטבוליים ותיאורית גן אחד אנזים אחד.
מועדי בחינות 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 20.07.2023 א
  ו 20.10.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-12:30 א פרופ' זלצברג עדי הרצאה 10 11
  ב.רפפורט 12:30-13:30 ה   תרגול 11
 
    09:30-12:30 א פרופ' זלצברג עדי הרצאה 10 12
  ב.רפפורט 12:30-13:30 ה   תרגול 12
 
    09:30-12:30 א פרופ' זלצברג עדי הרצאה 10 13
  ב.רפפורט 12:30-13:30 ה   תרגול 13
 
    09:30-12:30 א פרופ' זלצברג עדי הרצאה 10 14
  ב.רפפורט 12:30-13:30 ה   תרגול 14

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 05:25:34