מקצוע מידע על מקצוע : מדעי הרפואה:ניתוח אותות ומערכות ב - 274139

274139 - מדעי הרפואה:ניתוח אותות ומערכות ב
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274138 שיטות כמותיות במדעי הרפואה א'       מקצועות קדם
 
  044130 אותות ומערכות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274166 שיטות כמותיות במדעי הרפואה ב'      


לימוד מושגי יסוד בניתוח אותות ומערכות מעולם הרפואה. אותות אנלוגיים וספרתיים: מגבלות דגימה, רעש, מסננים, מיצוע. תכנות מבני: חיפוש וסווג. מושג המערכת, זיהוי מערכת. מושגים בבקרה ומשוב. פרדיקציה וסימולציה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1999 wiley-ieee press michael c.k. khoo physiological control: analysis, simulation and estimation
2003 springer j.d. murray mathematical biology

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:09:32