מקצוע מידע על מקצוע : שיטות כמותיות במדעי הרפואה א" - 274138 (Current)

274138 - שיטות כמותיות במדעי הרפואה א'
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


לימוד מושגי יסוד בניתוח אותות ומערכות מעולם הרפואה. דגימה, ייצוג וניתוח נתונים במרחב הזמן והתדר. תכנות מבני: גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות, משתנים, לולאות, מבני בקרה, קלט ופלט.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 30.01.2023 א
  ד 01.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-17:30 ד פרופ'ח ברק עמרי הרצאה 10 11
  ב.רפפורט 08:30-10:30 ה   תרגול 11
 
    14:30-17:30 ד פרופ'ח ברק עמרי הרצאה 10 12
  ב.רפפורט 08:30-10:30 ה   תרגול 12
 
    14:30-17:30 ד פרופ'ח ברק עמרי הרצאה 10 13
  ב.רפפורט 08:30-10:30 ה   תרגול 13


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1999 wiley-ieee press michael c.k. khoo physiological control: analysis, simulation and estimation
2003 springer j.d. murray mathematical biology

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:07:39