מקצוע מידע על מקצוע : התא לרפואנים - 274137

274137 - התא לרפואנים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274244 ביולוגיה של התא       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  274107 התא ומרכיביו - 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  274134 התא ומרכיביו-1      


הקורס יורכב משני חלקים. חלק ראשון - מבנה ופעילויות בסיסיות ברמת התא - התא כיחידת החיים הבסיסית, מבנה התא ומרכיביו, הדוגמה המרכזית, העברת אותות, סינטזת חלבונים והפרשתם, שלד התא, מחזור התא, מיטוזה ומיוזה. חלק שני - הקשר בין התא לסביבתו - קשרים בין תאיים, חומר חוץ תאי, התמיינות וסרטן, אפופטוזיס ופולאריות תאית.


נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 05:05:46