מקצוע מידע על מקצוע : התא ומרכיביו-1 - 274134

274134 - התא ומרכיביו-1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274104 התא ומרכיביו 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274108 התא ומרכיביו-1      
  274112 התא מבנה ותפקוד ת"א      
  274171 התא מבנה ותפקוד ת"א      
 
  274137 התא לרפואנים       מקצועות מכילים


התא כיחידת חיים, הגדרת מבנים פנימיים ותפקוד, ההרכב הכימי של התא, תאים פרוקריוטים ואאוקריוטים, שיטות מחקר, מיקרוסקופ האור, מיקרוסקופ פלואורסצנטי, מיקרוסקופ אלקטרוני, הפרדת תאים, תרביות רקמה, פרקציונציה של תאים, הפרדת חלבונים בשדה חשמלי, ממברנת התא, מבנה וטרנספורט, השלד התאי, הגרעין,אירגון ומבנה הכרומוזום, דחיסת dna בגרעין והכפלתו, הגרעינון, מחזור החיים של התא, נקודות בקרה מחזור התא. מעגלים אינרגטים.


נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:23:59