מקצוע מידע על מקצוע : התא ומרכיביו - 2 - 274107

274107 - התא ומרכיביו - 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    1 1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274108 התא ומרכיביו-1       מקצועות קדם
  274134 התא ומרכיביו-1     או
 
  274105 התא ומרכיביו 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  274137 התא לרפואנים       מקצועות מכילים


חלוקת התא, מיוזה ומיטוזה, שיטות מחקר: שימוש בחומרים רדיואקטיביים בביולוגיה מודרנית, אנזימי רסטריקציה, הפרדת dna ו- rna בשדה חשמלי, וקטורי ביטויי, pcr ברפואה ובמדע הבסיס, מדע מסלולים מטבוליים בתא, סינתזת חלבונים והכוונתם, אינטראקציות בין תאים, סיגנאלים תאיים, התמרה סרטנית, הבסיס המולקולרי של ההתמרה הסרטנית, פרוטואונקוגנים ואונקוגנים, tumor suppressor genes, תמותת תאים מתוכנתת. תמותת תאים.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:56:26