מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לאנטומ מיקרוסקופית ומקרוסקופ - 274001 (Current)

274001 - מבוא לאנטומ מיקרוסקופית ומקרוסקופ
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  278408 מבוא לאנטומיה מיקרוסקופית ומאקרוסקופית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  334274 אנטומיה מיקרוסקופית ומקרוסקופית      
  337004 אנטומיה למהנדסים      


הגשת ידע בסיסי בצורה מרוכזת ומדויקת במבנה גוף האדם. ההוראה מוקדשת לאספקטים דיסקריפטיביים ופונקציונליים של המערכות השונות בגוף ע"י שיקופיות, צילומי רנטגן ועבודת מעבדה.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 10.02.2021 א
  ג 09.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
201 ביורפואי 14:30-16:30 ה ד"ר מרום אסף הרצאה 10 10
 
        ד"ר מרום אסף הרצאה 69 69

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:29:54