מקצוע מידע על מקצוע : מבנה מחשבים - 237267 (Current)

237267 - מבנה מחשבים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234118 ארגון ותכנות המחשב       מקצועות קדם
 
  236267 מבנה מחשבים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  046267 מבנה מחשבים       מקצועות זהים
  106867 מבנה מחשבים ס'      
  234267 מבנה מחשבים      
  236267 מבנה מחשבים      


מדדי ביצועים והקשר בינם לבין ארכיטקטורות, שיטות למדידת ביצועים. תלויות בקרה וחיזוי קפיצות. עקרון זרם מידע ( dataflow ) שבירת תלויות מדומות.מעבדים סופרסקלרים ( out-of-order) vliw ) מערכת הזיכרון ומערכת האחסון. טכנולוגיות זיכרון ומגבלותיהן, זיכרונות מטמון, היררכיית מטמונים, קוהרנטיות מטמונים וקונסיסטנטיות זיכרון. זיכרון מדומה, תרגום מהיר של כתובות ,( tlb ) הרחבות למכונות וירטואליות. ריבוי חוטים בחומרה ( smt, gpgpu ). מעבדים בעלי קונפיגורציה משתנה ( fpga, cgra ).

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל להבין:
1. את אבני הבנין של המחשב, את אופן העבודה של מעבדים מודרנים ושיטות לתכנון .
2. מדדים לביצועי מעבדים ומערכת המחשב.
3. שיקולי תכנון מערכתיים של מערכות מחשב.
4. הקשרים וההשפעות ההדדיות בין רכיבי המעבד ומערכת המחשב.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
      א

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ' מנדלסון אברהם הרצאה 10 11
          פרויקט 11
          תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2019 cambridge. ma: morgan kaufmann publishers hennessy, john l. patterson, david a. computer architecture: a quantitative appproach
  2021 cambridge, am: morgan kaufmann publishers hennessy, john l. patterson,, david a computer organization and design

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 11:19:50