מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית - 236990 (Current)

236990 - מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 2   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114073 פיסיקה 3ח'       מקצועות קדם
  115203 פיסיקה קוונטית 1     או
  124400 כימיה קוונטית 1     או
  104122 תורת הפונקציות 1   ( או
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
  046002 תכן וניתוח אלגוריתמים   ( או
  104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  114071 פיסיקה 1מ   ( או
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
 
  116031 מבוא לאינפורמציה וחישוב קוואנטים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  127446 מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית      
 
  324272 חישוב קוונטי-מהלכה למעשה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מושגי יסוד בתורת הקוונטים, בחישוב רגיל והפיך, בתורת האינפורמציה, ובתקשורת. הכללת המונח "ביט" ל-"ביט-קוונטי" ( quantum bit - qubit ), והבדלים בין ביטים קוונטים לקלאסיים ( עקרון אי-שכפול, סביכות ). מודלים של תקשורת, חישוב, הצפנה וקידוד, העקביים עם עקרונות תורת הקוונטים. טלפורטציה קוואנטית. שערים קוונטים, חישוב קוונטי והאלגוריתמים הקוונטים של סימון וגרובר. שימוש בחישוב קוונטי לשבירת קודי הצפנה ופתרון בעיות הנחשבות קשות. האלגוריתם של שור. הצפנה קוונטית והעברת מפתחות סודיים בצורה בטוחה. מבוא קצר למימוש ביטים קוונטים ושערים קוונטיים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט:
1. יכיר אלגוריתמים ופרוטוקולים קוונטיים ויהיה מסוגל לנתח אותם ולהבין את משמעות השיפורים ושינויים בהם.
2. יבין את היתרונות והקשיים בהשוואה לפרוטוקולים ואלגוריתמים קלאסיים.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 13.02.2023 א
  א 05.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
8 טאוב 12:30-14:30 ב פרופ'ח מור טל הרצאה 10 11
          פרויקט 11
506 אולמן 12:30-13:30 ג   תרגול 11


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2000 cambridge univ. press m.a. nielesen m.a. nielesen quantum computation and quantum information
  1999 mcgraw hill j. grushka quantum computing
  1993 kluwer academic publishers a. peres quantum theory concepts and methods

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:20:08