מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לרובוטיקה - 236927 (Current)

236927 - מבוא לרובוטיקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234218 מבני נתונים 1   (   מקצועות קדם
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
 
  046212 מבוא לרובוטיקה ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  035001 מבוא לרובוטיקה       מקצועות זהים


טרנספורמציות הומוגניות, משוואות קינמטיות וקינמטיקה הפוכה, דינמיקה, בקרת סרוו, תכן מסלולים, הענות, ניווט רובוטי, ניווט רובוטי מונחה חיישנים, ראיה רובוטית ממוחשבת, בקרת רובוטים מבוססת ראיה, שפות פיקוד, תכנון פעולות ובינת מכונה.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 12.02.2023 א
  ג 14.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
7 טאוב 17:30-19:30 ג ד"ר רוטשטיין הקטור הרצאה 10 11
7 טאוב 15:30-16:30 ג מר פינקוביץ ברק תרגול 11


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1987 mcgraw - hill k.s.fu.r.c. gonzales and c.g.s.lee robotics control,sensing,vision and intelligence
  1987   w.a.wolovich introduction to robotics

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:34:29